MúzeumDigitárBudapest

Bezárás
Bezárás
Néprajzi Múzeum Európa-gyűjtemény

Gyűjtemény: Európa-gyűjtemény ( Néprajzi Múzeum )

A gyűjtemény leírása

Az Európa-gyűjtemény a Néprajzi Múzeum egyik legkorábban "létrejött" gyűjteményének tekinthető. A főként a finnugor rokon népek anyagára összpontosító 19. századi tárgygyűjtés mellett a 20. század elejétől nagy hangsúlyt kapott az Osztrák-Magyar Monarchiában, illetve az annak vonzáskörébe tartozó területeken élő nemzetiségek tárgyainak gyűjtése. Ezt egészítették ki az Észak- és Nyugat-Európából származó tárgyak.

Földrajzi megoszlás szerint a magyaron kívül Európa összes etnikumának, illetve a szibériai rokon népeknek a tárgyi anyaga is ebben a gyűjteményben található. Jelenleg az itt lévő tárgyak száma megközelíti a 10 000 darabot. Ennek több mint egyharmad része finnugor anyag, további egyharmada a Balkán-félszigetről, a fennmaradó tárgyak pedig a többi európai nép tárgyi kultúrájából származnak. Tudatosan átgondolt és jól dokumentált tárgygyűjtésről leginkább a finnugor rokon népek esetében beszélhetünk. A gyűjtemény eme legértékesebb részét Reguly Antal, Pápai Károly, Munkácsy Bernát, Jankó János és Pápay József 19. századi, illetve Baráthosi Balogh Benedek 20. század eleji gyűjtőútja alapozta meg. Különösen az obi-ugor, a finn és észt anyag esetében rendelkezünk a népi kultúrát széles körben szemléltető és nemzetközi tekintetben is kiemelkedő tárgyegyüttesekkel.

A gyűjtemény másik jelentős része az egykori Osztrák-Magyar Monarchia délszláv népeitől és a Balkán-félszigetről származik. Az idetartozó tárgyak túlnyomó része a viseletek részét alkotó hímzett textília, amelyet hangszerek, fémtárgyak, bőrövek, ékszerek és kerámiák egészítenek ki. Különösen a mintegy ezer tárgyat számláló horvát, illetve a majd 300 darabos albán tárgyegyüttes jelentős.

Az előbbiekkel összehasonlítva az észak- és nyugat-európai tárgyak száma viszonylag csekély, döntő többségük célzatos muzeológiai gyűjtés nélkül, főként vásárlás, ajándékozás útján került a múzeumba.

A gyűjtemény muzeológusa: Kövesdi Lilla Dóra

Ez a gyűjtemény része a következőnek

Regionális (nemzetközi) gyűjtemények [1]

Tárgy